ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Аудиторська фiрма "Ягер"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22071851
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, 88000, м.Ужгород, вул.Собранецька,24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0784
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  23.02.2001
Міжміський код та телефон  (0312)64-33-48
Факс  (0312)64-33-48
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть
Опис  Сертiфiкат аудитора ( директору АФ "Ягер" - Рябiнкiна Н.В.), серiї А № 003699 видан 30 березня 1995 року, дiю якого було продовжено до 30 березня 2009 року ( Рiшення АПУ вiд 26.03.99 № 76 - до 26 березня 2004 року, та вiд 29.04.04 р. № 134 - до 30 березня 2009 року). продовжено до 30.03.2014 року ( Рiшення АПУ вiд 26.03.2009 р. № 200I2)
 
Найменування  ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, , 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 377-70-16
Факс  (044) 279-10-78
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис  Укладений договiр з депозитарiєм ПАТ "НДУ"
 
Найменування  ПАТ "Промiнвестбанк"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  09312161
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, 88000, м.Ужгород, вул.Крилова,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 483643
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  04.09.2009
Міжміський код та телефон  (0312)66-91-67
Факс  (0312)66-91-67
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача .
Опис  Укладено договiр iз зберiгачем ПАТ "Промiнвестбанк"