ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Головний бухгалтер Цуранич Любов Миколаївна № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Ревiзор Кулiс Агнета Емерихiвна № , виданий 44 1.28130500000 % 44 0 0 0
Член Наглядової ради Мондич Валерiй Дмитрович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової ради Кривлянський Iван Емерихович № , виданий 48 1.39778700000 % 48 0 0 0
Директор Курах Василь Федорович № , виданий 854 24.86895700000 % 854 0 0 0
голова Наглядової ради Курах Ольга Юрiївна № , виданий 100 2.91205600000 % 100 0 0 0
Усього   1 046 30.46010500000 % 1 046 0 0 0
Опис