ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Будавтодор"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ"Будавтодор"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 89425
3.1.5. Область, район Закарпатська область, Ужгородський
3.1.6. Населений пункт с.Баранинці
3.1.7. Вулиця, будинок вул..Об"їздна,11 "А"

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 13201200000000499
3.2.2. Дата державної реєстрації 21.04.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Ужгородська районна державна адмiнiстрацiя Закарпатської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1455200
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 1455200

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ АБ "Укргазбанк"
3.3.2. МФО банку 320478
3.3.3. Поточний рахунок 26009161112
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
3.3.5. МФО банку немає
3.3.6. Поточний рахунок немає

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
42.11 Будівництво доріг і автострад
08.11. Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента