ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2012
Кворум зборів** 84.32
Опис 1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 р. Прийняття рішення за результатами звіту Директора.
3. Звіт наглядової радт Товариства за 2011 р. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізора. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2011 р.