ПрАТ "Будавтодор"

Код за ЄДРПОУ: 25434969
Телефон: (0312)66-02-44
e-mail: zatbudavtodor@gmail.com
Юридична адреса: 89425, Закарпатська, Ужгородський, с.Баранинці, вул..Об"їздна,11 "А"
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Будавтодор"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 13201200000000499
3. Дата проведення державної реєстрації 21.04.1998
4. Територія (область)* Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн) 1455200
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 77
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

42.11 - Будiвництво дорiг i автострад

08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ АБ "Укргазбанк"
2) МФО банку 320478
3) Поточний рахунок 26009161112
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок немає